Obsah

Stránka

Propagace turistických služeb v TIC Rapotín

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Propagace turistických služeb v TIC Rapotín“.

17. 7. 2017 Zobrazit více

"Ochranné osobní prostředky JSDH"

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje  za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně.

17. 7. 2017 Zobrazit více

"Naučná stezka Bukovka"

Naučná stezka "Bukovka"
Naučná stezka Bukovka byla otevřena 26. 11. 2016. Byla vybudována na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky. Lesy ČR se významně podíleli na její výstavbě. Na této stezce je několik odpočívadel, které jsou vybudovány z prostředků Lesů.

21. 12. 2016 Zobrazit více

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotínobci Rapotín byla poskytnuta neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně.

20. 7. 2016 Zobrazit více

„Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2016 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Příspěvek na "Rozšíření služeb pro turisty v TIC Rapotín"

Příspěvek na "Rozšíření služeb pro turisty v TIC Rapotín"Na začátku roku 2015 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření služeb pro turisty v TIC v Rapotíně“.

4. 8. 2015 Zobrazit více

Vyhodnocení projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Vyhodnocení projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízeníProjekt „Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení“, CZ.1.04/4.1.01/89.00088 probíhal od 1.1.2013 do 30.6.2014.

16. 7. 2014 Zobrazit více

Vydání publikace Historie obce Rapotín

Vydání publikace Historie obce RapotínV rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 obdržela obec Rapotín dotaci ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vydáním publikace Historie obce Rapotín“.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje.

27. 6. 2014

Příspěvek na technické vybavení turistického informačního centra Rapotín

Příspěvek na technické vybavení turistického informačního centra RapotínNa začátku roku 2014 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Technické vybavení pro TIC v Rapotíně“.

27. 6. 2014 Zobrazit více

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů RapotínTaké v roce 2014 obec Rapotín obdržela z rozpočtu Olomouckého kraje neinvestiční finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z Programu na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

14. 4. 2014 Zobrazit více

Stránka