Obsah

Český svaz ženToto nezávislé dobrovolné sdružení bylo v naší obci založeno v září 1968, oslavíme tedy 45 let nepřerušené činnosti.Svaz žen míval na šedesát členek.
Pořádal plesy, kurzy vaření, šití, burzy dětského oblečení, Dětské dny apod. Spolupracoval s ostatními spolky a měl podporu MNV při svých činnostech.
Nyní je nás devatenáct členek. Bohužel, věkový průměr máme 72 let a podle toho také vypadají naše aktivity. Scházíme se pravidelně několikrát ročně. Vždy na jaře uspořádáme pro naše občany přednášku, buď cestopisnou s promítáním, zdravotní, ukázku nových ručních prací podle zájmu členek a podnětů občanů. Jednou ročně se vypravíme na jednodenní poznávací zájezd nebo na výlet do okolí.

Kontakt:
Milada Bartošová - 728 477 303

       Přednáška