Obsah

Zpět

návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, zprávu přezkoumání hospodaření za rok 2017 Svazku Sdružení obcí střední Moravy

Vyvěšeno: 9. 3. 2018

Datum sejmutí: 25. 3. 2018

Zpět