Obsah

Rychlé odkazy

Správní úřady s působností pro obec Rapotín


 

Obecní úřad Rapotín
Celní úřad Šumperk
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký (se sídlem v Ostravě)
Český statistický úřad - Krajská reprezentace Olomouc
Finanční úřad v Šumperku
Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
Institut technické inspekce - pobočka Ostrava - kancelář Olomouc
Institut technické inspekce - pobočka Ostrava
Kancelář senátora Ing. Adolfa Jílka
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrální pracoviště Šumperk
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - územní pracoviště Šumperk
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Inspektorát Šumperk
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Ústřední pracoviště
Krajské vojenské velitelství Olomouc
Krajský úřad - Olomoucký kraj
Městský úřad Šumperk - Matrika
Městský úřad Šumperk - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Šumperk - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Šumperk - Odbor školství
Městský úřad Šumperk - Stavební úřad
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
Obvodní báňský úřad v Brně
Okresní soud v Šumperku
Okresní státní zastupitelství Šumperk
OSSZ Šumperk
Státní rostlinolékařská správa - odbor severní Morava a Slezsko
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Olomouci
ÚZIS - krajský odbor Olomoucký kraj
Úřad práce v Šumperku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Šumperk
Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci
Zemský archiv v Opavě
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Šumperk
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě