Obsah

Rychlé odkazy

Příspěvky na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnostiÚvod

Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo na svém jednání dne 13.11.2019 výzvu, pravidla a vzor žádosti o poskytnutí příspěvků na podporu rozvoje sportovní, kulturní, sociální či jiné veřejně prospěšné činnosti v obci Rapotín pro rok 2020.

Zájemci mohou své žádosti podávat od 2. ledna do 31. ledna 2020, a to na adresu Obce Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín.

Žadatelem může být pouze právnická osoba, sdružení či spolky, které jsou účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s působností v oblasti sportu, kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry.

Územní vymezení aktivit a projektů, které mohou být podpořeny obcí Rapotín, se musí vztahovat k občanům obce Rapotín a území obce Rapotín.

Dokumenty pro rok 2020

Výzva na poskytnutí dotace zde ke stažení
Pravidla pro poskytování dotací na rok 2020 zde ke stažení
Čestné prohlášení zde ke stažení
Žádost o příspěvek zde ke stažení
Formulář pro vyúčtování příspěvku zde ke stažení
Vzor veřejnoprávní smlouvy zde ke stažení
Tabulka s přehledem poskytnutých dotací na rok 2020 zde ke stažení
Přehled veřejnoprávních smluv zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 18/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 22/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 23/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 25/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 30/2020 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 41/2020 zde ke stažení

Dokumenty pro rok 2019

Výzva na poskytnutí dotace zde ke stažení
Pravidla pro poskytování dotací na rok 2019 zde ke stažení
Čestné prohlášení zde ke stažení
Žádost o příspěvek zde ke stažení
Formulář pro vyúčtování příspěvku zde ke stažení
Vzor veřejnoprávní smlouvy zde ke stažení
Tabulka s přehledem poskytnutých dotací na rok 2019 zde ke stažení
Přehled veřejnoprávních smluv zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.8/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.12/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.16/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.20/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.21/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.23/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.25/2019 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.28/2019 zde ke stažení

Dokumenty pro rok 2018

Výzva na poskytnutí dotace zde ke stažení
Pravidla pro poskytování dotací na rok 2018 zde ke stažení
Čestné prohlášení zde ke stažení
Žádost o příspěvek zde ke stažení
Formulář pro vyúčtování příspěvku zde ke stažení
Vzor veřejnoprávní smlouvy zde ke stažení
Tabulka s přehledem poskytnutých dotací na rok 2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.18/2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.12/2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.19/2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.27/2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2018 zde ke stažení
Veřejnoprávní smlouva č.24/2018 zde ke stažení

 

Dokumenty pro rok 2017

Smlouva č. 24 zde ke stažení
Smlouva č. 20 zde ke stažení
Smlouva č. 19 zde ke stažení
Smlouva č. 14 zde ke stažení
Smlouva č. 11 zde ke stažení
Smlouva č. 9 zde ke stažení
Tabulka s přehledem poskytnutých dotací za rok 2017 zde ke stažení
Vzor veřejnoprávní smlouvy zde ke stažení
Formulář pro vyúčtování příspěvku zde ke stažení
Žádost o příspěvek zde ke stažení
Čestné prohlášení zde ke stažení
Pravidla pro poskytování dotací na rok 2017 zde ke stažení
Výzva na poskytnutí dotace zde ke stažení

 

Dokumenty pro rok 2016

Smlouva č. 23/2016 zde ke stažení
Smlouva č. 15/2016 zde ke stažení
Smlouva č. 11/2016 zde ke stažení
Smlouva č. 9/2016 zde ke stažení
Tabulka s přehledem poskytnutých dotací za rok 2016 zde ke stažení
Pravidla pro poskytování dotací na rok 2016 zde ke stažení
Výzva zde ke stažení
Formulář pro vyúčtování příspěvku zde ke stažení
Žádost o příspěvek zde ke stažení
Čestné prohlášení zde ke stažení
Vzor veřejnoprávní smlouvy zde ke stažení


Dokumenty pro rok 2015

Formulář pro vyúčtování příspěvku za rok 2015 zde ke stažení
Tabulka s přehledem poskytnutých dotací za rok 2015 zde ke stažení