Obsah

Rychlé odkazy

Základní organizace Český zahrádkářský svaz

Základní organizace Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz 16. června 2001 uplynulo 40 let od založení ZO ČZS v Rapotíně, ke kterému došlo z iniciativy předsedy Osvětové besedy pana Jana Klimka. Při založení měla organizace 19 členů a o několik týdnů později to bylo už  30 členů  z Rapotína, Petrova nad Desnou a Vikýřovic. Prvním předsedou byl zvolen pan Antonín Vildner, do výboru pak další členové p. Bohuslav Šín, Jaromír Pospíšil, Jaroslav Zapletal, Vladimír Hlavenka,  ing. Boh. Nepevný, Květoslav Škrabal, František Nykl, a Bohumil Melkes. Náplní činnosti byly odborné přednášky, zajišťování osiva, sadby, stromků,hnojiv a postřiků, oprava stodoly, výkup ovoce, pořádání zájezdů po celé republice.
Zvláštní kapitolou činnosti se stalo pořádání výstav květin, kterých se i dosud účastní pěstitelé z celé Moravy. Výstavy byly postupně doplňovány expozicemi exotického ptactva, výstavou obrazů, výrobků ze dřeva, fotodokumentací nazvanou „Povodeň 1997“ a výstavou mysliveckých trofejí. Celkový počet výstav narcisů, tulipánů, kaktusů, mečíků a ovoce dosáhl po dobu trvání organizace úctyhodného čísla 50.

Kontakt:
Jana Göbelová - 731 074 998

                                  Mečíky

Výstava mečíků, lilií a jiřin
Po osmi letech uzavření prostor KD v Rapotíně mohla letos konečně ZO ČZS Rapotín uspořádat tradiční výstavu mečíků, lilií, kal a jiřin v zrekonstruovaném bývalém KD – nynějším KKC (Kulturně komunikační centrum) Rapotín. Navázali jsme na tradici těchto výstav, které se v Rapotíně konaly již od roku 1962 a letošní výstava byla v pořadí 51.

Výstava proběhla první srpnový víkend v roce 2013 a uspořádali jsme ji současně s místním mysliveckým sdružením. Tento nápad se velice osvědčil, protože myslivci připravili návštěvníkům výborné zvěřinové speciality a bohaté občerstvení.

Na naší výstavě bylo k vidění okolo 120 odrůd mečíků, 30ti druhů lilií a jiřin a několik druhů kal od významných pěstitelů těchto krásných květin. Největší zastoupení měli tito pěstitelé: P.Mimránek, P.Zagora, Z.Seidl, J.Chlebiš, M.Prachař, V.Kőnig, J.Klimeš, M.Badal.

I když letošní léto bylo velmi horké a suché a týden před výstavou se omluvili 2 vystavovatelé, bylo se nač dívat a návštěvníci nešetřili slovy chvály a zápisy v naší kronice.
Jsme rádi, že krásné prostředí květinové výstavy potěšilo milovníky květin.
Poděkování patří všem obětavým lidem, kteří výstavu připravovali a postarali se o její zdařilý průběh, vystavovatelům, pracovnicím KKC, Obecnímu úřadu Rapotín a všem návštěvníkům výstavy.

Za ZOČZS Rapotín
Jana Gőbelová

 

odkaz na web : http://www.zahradkari.cz/zo/rapotin/