Obsah

ChovateléZákladní organizace Šumperk 1 vznikla v roce 1947. V roce 2007 proběhla změna na ZO Rapotín.
V Rapotíně byla činnost chovatelů obnovena po 20-ti letech.

Získaná ocenění na výstavě:

 • Evropská výstava v Lipsku
 • Národní výstava v Lysé nad Labem
 • Speciální výstavy klubů
 • Krajská ve Šternberku
 • Podpradědská výstava v Bludově
 • Okresní výstava v Petrově nad Desnou

Holub
Rok 2013


Okresní výstava drobného zvířectva v Rapotíně.
Ve dnech 23. a 24. srpna 2013 uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů Rapotín na hřišti TJ Jiskra výše citovanou výstavu holubů, králíků a drůbeže, Memoriál pana Aigla v holubech a soutěž mladých chovatelů.
Bylo vystaveno 158 kusů holubů, 32 voliér drůbeže hrabavé a vodní a 124 kusů králíků. Samostatnou kolekci měli mladí chovatelé, kteří vystavovali: 31 kusů holubů, 5 voliér drůbeže hrabavé a vodní, 32 králíků.
Posuzovatelé udělili vystaveným zvířatům našich členů tato ocenění:

Čestné ceny:
drůbež:

 • Vrba Rudolf, Vlaška koroptví
 • Kristek Jiří, zakrslá Volsumka


Pohár: 
Kolářová Ivana, kachna Pekingská

Čestné ceny:
holubi:

 • Anděl Miroslav, Rakovnický kotrlák
 • Anděl Miroslav, Benešovský holub
 • Mazal Jiří, Český voláč sivý
 • Mazal Jiří, Hosenský voláč


Vítězná kolekce: 
Kristek Jiří, Rys stříbřitý

Memoriál pana Aigla:
1. Kristek Jiří Rys stříbřitý 376 + 4 body
2. Mazal Jiří Český voláč sivý 376 + 2 body
3. Anděl Miroslav Rakovnický kotrl. 371 bodů

Mladí chovatelé:
holubi – Vítězná kolekce: Cikryt Tomáš Kapucín bílý

Naši chovatelé vystavovali na výstavě králíky, ale i přes slušné bodové hodnocení na nejvyšší mety nedosáhli.
Děkujeme všem sponzorům a členům naší Základní organizace, bez jejich pomoci by nebylo možné tuto výstavu uskutečnit. Hlavními garanty byla obec Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice a město Šumperk.
Také touto cestou děkujeme členkám Českého zahradkářského svazu, Základní organizace Rapotín, které nám přišly pomoci při pracech spojených s realizací výstavy.
Poděkování patří i členům výboru TJ Jiskra Rapotín za poskytnutí plochy hřiště a zázemí pro výstavu.

Za ZO ČSCH Rapotín
Vladimír Čičák
Rudolf Vrba