Obsah

Rychlé odkazy

Klub seniorůKlub seniorů vznikl 6. listopadu 2002. První setkání bylo 16. listopadu téhož roku, kterého se zúčastnilo 35 důchodců. Později až 46 důchodců navštívilo toto setkání. Vedením kroniky našeho klubu se ujala paní Vlasta Tomášková.
Na naše setkání si zveme různé odborné pracovníky, kteří hovoří na různá témata především o zdravotnictví. Kulturní činnost zajišťujeme ve spolupráci se základní školou, z které  nám chodí zazpívat děti pod vedením paní učitelky Mgr. Kalinové Olgy. Také si zahrajeme na harmoniku a ozembouch a přitom si zazpíváme.
Uspořádali jsme také soutěž v dámě a šáchách; dále jsme vystavovali různé práce a výrobky našich starých sklářů a práce našich žen – svetry, ponožky, papuče, šály a další. Aby náš klub mohl žít, vymysleli jsme takovou hru. Každý člen klubu donese nějakou maličkost, mezi sebou si rozprodáme losy a losujeme.
Na každém setkání podává pokladní ostatním členům zprávu o financích. Darovali jsme pro UNICEF 1.600,-Kč. Každé tři měsíce vybíráme pro děti z Ústavu péče o mládež 400,-Kč.

  Klub seniorů