Obsah

Rychlé odkazy

Obec je úspěšná v získávání dotací

Typ: ostatní
Obec je úspěšná v získávání dotací 1Od počátku roku byla obec Rapotín úspěšná při získávání hned několika dotací.

Z Olomouckého kraje šlo konkrétně o restaurování kříže na ulici Družstevní, kdy tento kříž je poslední nerestaurovanou drobnou architektonickou památkou v obci. Dále bylo technicky podpořeno naše informační centrum (nákup nového PC) a sál kulturního domu (doplnění osvětlení v hledišti sálu).

Ani knihovna nezůstala v rámci modernizace pozadu. Nákup nového PC byl podpořen financemi z Ministerstva kultury.

Velkou radost udělaly vedení obce i vedení školy získané finanční prostředky z Ministerstva financí na opravu mateřské školy Skleněnka. V rámci úprav dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor. Provoz školky je po dobu rekonstrukce přesunut do budovy základní školy a do zelené budovy č.p. 613. Stavební práce by měly být dokončeny na jaře 2021.

Vystavěné smíšené stezky doplní s ohledem na vzrůstající počet pěších a cyklistů v intravilánu obce projekt „Chodník na ulici Výzkumníků“, který byl podpořen z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato investice by měla plynule navázat na již vybudovaný chodník v obci Vikýřovice a obě obce tak s ohledem na bezpečnost provozu propojit. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce.

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice započala v měsíci červnu za podpory financí z MAS Šumperský venkov. V tomto projektu jde zejména o úpravu vnitřních prostor hasičárny, aby lépe vyhovovaly požadavkům zasahující jednotky. Předpokládaný
termín dokončení je září 2020.

Velice úspěšní jsme byli při získání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Zde byly podpořeny všechny 3 projekty, které byly podány.

Akce „Oprava MK kolem garáží na sídlišti v Rapotíně“ již byla zahájena. Práce, spočívající ve výměně povrchu za asfaltový, by měly být dokončeny v listopadu 2020.

Na zhotovitele vnitřního vybavení Muzea rapotínské sklárny, které vznikne v přízemí budovy ředitelství a vzorkovny výrobků bývalých rapotínských skláren, je v současné době vypsáno výběrové řízení. Totéž platí i pro poslední podpořený projekt z MMR, a to „Opravu sportovního povrchu podlahy v tělocvičně ZŠ Rapotín“.

Žádost na II. etapu „Energetických opatření v rámci úspor na veřejné osvětlení obce Rapotín pro rok 2020“ nebyla nejprve na začátku roku z Ministerstva průmyslu a obchodu podpořena. Počátkem měsíce července jsme ovšem obdrželi informaci, že projekt bude moci být realizován za podpory prostředků z MPO.

V neposlední řadě jsou od začátku roku financovány ze Státního fondu životního prostředí veškeré náklady spjaté se stavbou Přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné ř. km 14,231 – 16,840.


Vytvořeno: 29. 7. 2020
Poslední aktualizace: 4. 8. 2020 10:45
Autor: Denisa Baženovová