Obec Rapotín
Obec Rapotín

Centrální sběrný dvůr

Obec Rapotín má zpracovaný plán odpadového hospodářství na deset let, je tedy platný do roku 2021. Hlavní důvod pro jeho zpracování je naplnění zákona o odpadech. Tento plán je schválen Krajským úřadem Olomouckého kraje a obec se zavazuje ho naplňovat. Z pohledu odpadů je obec značně závislá na finančních prostředcích z provozu skládky na svém území. V současné době probíhá stavební řízení na rozšíření skládky Rapotín o dvě skládková pole, životnost 7 let. Vzhledem k tomu, že v rámci schváleného plánu je také snaha o snižování odpadu skládkováním, je snahou obce rozšiřování materiálového využití odpadů. Proto je v Rapotíně vybudováno 14 sběrných míst (podzemních kontejnerů) pro separovaný odpad.

Areál Centrálního sběrného dvora Rapotín se nachází v lokalitě Na Střelnici a byl otevřen v listopadu 2013. Jedná se o provoz logistiky na třídění odpadů k dalšímu materiálního využití a také kompostárny. Projekt byl připravován od roku 2009 a realizován v letech 2012 až 2013, spolufinancován Evropskou unií (konkrétně Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí). Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 9 061 t/rok. Realizace byla rozdělena na dvě části, stavební a technologickou. Dvůr je kompletně vybaven stroji a zařízením potřebným pro zpracovávání odpadů. Na centrálním sběrném dvoře budou dále zpracovávány vytříděné složky komunálního odpadu včetně bioodpadu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rozšíření centrálního sběrného dvora pro zpracování objemného odpadu.

Kapacitní skládka odpadů SUEZ využití zdrojů a.s. slouží k ukládání ostatních i nebezpečných odpadů (nebezpečné odpady jsou ukládány spíše ojediněle), odpadů s vyšším i nižším podílem biologicky rozložitelné složky. Kapacita skládky je 1 610 000 m3. Životnost skládky je aktuálně 1,5 roku, ale v rámci změny územního plánu se připravují další dvě etapy rozšíření skládky na 5 let v rámci první etapy a 3–4 roky v rámci druhé etapy.Centrální sběrný dvůr - seznam odpadů
Označení
Název
150105   
        Kompozitní obaly
160103
 Pneumatiky
200101
 Papír a lepenka   
200102
Sklo
200121  
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200125  
Jedlý olej a tuk        
200126
Olej a tuk neuved.pod.číslem 200125      
200127
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky   
200136
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135
200139
Plasty
200201
Biologicky rozložitelný odpad 
200301 
Směsný komunální odpad
200307 
Objemný odpad

                                                               

 

 

Úřad

Napište nám

napište nám

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 328
TÝDEN: 803
CELKEM: 1319480