Obsah

Rychlé odkazy

Seznam místních poplatkůV následujících řádcích budete seznámeni se strukturou poplatků vybíraných v obci Rapotín.

Seznam poplatků a jejich splatnost:
Komunální opad (popelnice):

 • Poplatek platí osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu viz. OZV č. 1/2016
 • ​Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku
 • ​Poplatek je možné platit hotově do pokladny OÚ Rapotín, nebo bezhotovostním převodem na účet obce 1905621359/0800 (variabilní symbol uvést číslo domu, do zprávy pro příjemce uvést jména osob za které platíte např. Tomáš, Petr, Dana)
 • ​Výše poplatku je 200,- Kč za osobu za rok


​Poplatek za psy:

 • Poplatek platí držitel psa. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců viz. OZV č. 4/2011
 • ​Splatnost poplatku je jednorázová, nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku
 • Poplatek je možné platit hotově do pokladny OÚ Rapotín, nebo bezhotovostním převodem na účet obce 1905621359/0800 (variabilní symbol uvést číslo domu, do zprávy pro příjemce uvést text „pes“ případně číslo známky)


​Poplatek za nájem obecního pozemku (zahrádky):

 • Splatný do 30.9 příslušného kalendářního roku
 • Výše poplatku dle příslušné smlouvy


​Poplatek za užívání veřejného prostranství:

 • Vybírá se za zvláštní užití veřejného prostranství např. umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje služeb nebo zboží viz OZV č. 3/2011
 • Veřejným prostranstvím se rozumí prostory přístupné každému bez omezení (prostory na náměstí Svobody – pozemek č. 1241, před prodejnou potravin na ulici Družstevní – pozemek č. 1300, místní komunikace a chodníky, parky – pozemek č. 574; č. 261; pozemek č. 252)
 • Poplatek je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství v hotovosti do poklady OÚ Rapotín


Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt:

 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere ubytovatel.
 • Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku
 • Výše poplatku činí 12,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příjezdu
 • Více v OZV č. 1/2011


Poplatek z ubytovací kapacity:

 • Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu poskytne přechodné ubytování v zařízení k tomu určeném
 • Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku
 • Výše poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den
 • Více v OZV č. 1/2011


Sazby a splatnost jednotlivých poplatků
 

Poplatek

Výše poplatku

Splatnost

Komunální odpad

200,- Kč/rok

30.6. příslušného kalendářního roku

Za prvního psa chovaného u rodinného domu

150,- Kč/ rok

30.6. příslušného kalendářního roku

Za druhého psa chovaného u rodinného domu

300,- Kč / rok

Za každého dalšího psa chovaného u rodinného domu

500,- Kč / rok

Za prvního psa chovaného v bytě obecního domu

1500,- Kč / rok

Za druhého psa chovaného v bytě obecního domu

2 250,- Kč / rok

Za každého dalšího psa chovaného v bytě obecního domu

2 250,- Kč / rok

Za prvního psa chovaného v bytě nájemního domu

1000,- Kč / rok

Za druhého psa chovaného v bytě obecního domu

1200,- Kč / rok

Za každého dalšího psa chovaného v bytě nájemního domu

1 500,- Kč / rok


Sazby ze psů, jehož majitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu.
 

Poplatek

Výše poplatku

Splatnost

Za prvního psa chovaného u rodinného domu

100,- Kč / rok

30.6. příslušného kalendářního roku

Za druhého psa chovaného u rodinného domu

200,- Kč / rok

Za každého dalšího psa chovaného u rodinného domu

250,- Kč / rok

Za prvního psa chovaného v bytě obecního domu nebo nájemního domu

200,- Kč / rok

Za druhého psa chovaného v bytě obecního domu nebo nájemního domu

300,- Kč / rok

Za každého dalšího psa v bytě obecního domu nebo nájemního domu

300,- Kč / rok