Obsah

Rychlé odkazy

Hřbitov

Otevírací doby hřbitova pro veřejnost

Otevírací doba pro veřejnost:

Od 01.04. do 30.09.        od 07.00 hod do 20.00 hod
Od 01.10. do 31.03.         od 09.00 hod do 18.00 hod
Ve dnech od 26.10. do 05.11 od 08.00 hod do 21.00 hod
Dne 24.12. od 09.00 hod do 21.00 hod

 

 

Informace

Rekonstrukce hřbitova v Petrově nad Desnou

Téměř roční rozsáhlá rekonstrukce pohřebiště je hotová. Obnova místa posledního odpočinku si vyžádala zhruba částku 5 mil. Kč. Poslední architektonická studie je z roku 2011. Zpracovala ji firma DUPLEX, s.r.o. Snahou vedení obce Rapotín bylo získat na tuto rekonstrukci dotaci. Nebyli jsme úspěšní a rozhodli jsme se tedy řešit opravu z vlastních prostředků. Protože je hřbitov využíván obcemi Petrov nad Desnou, Rapotín a Vikýřovice, požádali jsme tyto o spolufinancování. Došlo ke vzájemně shodě a mohli jsme se pustit do oprav.

Nejvýraznějším prvkem nového řešení je rekonstrukce stávajícího vstupu jako reprezentativního symbolu hřbitova ve formě základního tvaru kříže. Hřbitovní zeď je sanována tak, že materiálově doplňuje ostatní objekty. Stávající centrální mlatová cesta je rozšířena a v zóně meditace nahrazena chodníkem ze žulových kostek. Významnou změnu je vidět na opraveném parkovišti osobních automobilů. Je situováno na pravé straně od hlavního vstupu a bezprostředně navazuje na silnici spojující obce Rapotín a Petrov nad Desnou.  Rovněž rekonstrukce WC, které je umístěno vedle domu hrobníka, zvyšuje komfort návštěvníkům, hlavně těm, kteří jezdí z daleka.

Veřejnost dnes rekonstrukci hřbitova vítá. Máme z této rekonstrukce velice dobrý pocit. Je zde patrný výrazný vývoj ve hřbitovní kultuře.

Oficiální slavnostní otevření zrekonstruovaného hřbitova proběhlo 26.11.2016 za účasti zástupců obcí Petrov nad Desnou, Rapotín a Vikýřovice.