Obsah

Rychlé odkazy

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

OK

Vybavení JSDH Rapotín

Investiční dotace ve výši 56 000,-Kč bude použita na nákup 2 kusů defibrilátorů. celý text

ostatní | 8. 7. 2020 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Doplnění osvětlení v hledišti sálu KKC Rapotín

Obec Rapotín získala v roce 2020 investiční dotaci ve výši 145 000,-Kč na akci s názvem „Doplnění osvětlení v hledišti sálu KKC Rapotín“. celý text

ostatní | 8. 7. 2020 | Autor: Denisa Baženovová

Demolice rodinného domu č. p. 247 na ul. Na Soutoku v Rapotíně

Dotace z Programu podpora revitalizace území. celý text

ostatní | 7. 8. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Demolice rodinného domu č. p. 166 na parcele č. 23 v k. ú. Petrov nad Desnou

Dotace z Programu podpora revitalizace území. celý text

ostatní | 7. 8. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř. km. 14,231-16,840 1

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř. km. 14,231-16,840

Obec Rapotín získala dotaci na vybudování protipovodňových opatření na řece Desné. celý text

ostatní | 6. 8. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Modernizace oplocení areálu TJ Jiskra Rapotín

Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Olomouckého kraje. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Výstavba tribuny a hlediště v areálu TJ Jiskra Rapotín

Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Olomouckého kraje. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
Modernizace veřejného osvětlení v Rapotíně 1

Modernizace veřejného osvětlení v Rapotíně

Jedná se o obnovu stávajících světelných bodů v úseku ulic Nová, Stará, Pod Holubím vrchem, část ulice U Splavu, Sídliště, Zámecká, V Aleji, Za Hutí a část ulice Jesenická – vše v intravilánu obce Rapotín. celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
Nákup traktorové sekačky pro údržbu sportovního areálu TJ Jiskra Rapotín 1

Nákup traktorové sekačky pro údržbu sportovního areálu TJ Jiskra Rapotín

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Rekonstrukce místní komunikace  - chodníku na ul. Jesenické v Rapotíně 1

Rekonstrukce místní komunikace  - chodníku na ul. Jesenické v Rapotíně

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro pěší dopravu v zájmové části obce, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti komunikace pro chodce. celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Prodloužení chodníku ul. Šumperská - Jesenická v Rapotíně 1

Prodloužení chodníku ul. Šumperská - Jesenická v Rapotíně

Příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. celý text

ostatní | 19. 7. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Kamerový systém v obci Rapotín 1

Kamerový systém v obci Rapotín

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci Rapotín. celý text

ostatní | 19. 7. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků volnočasových aktivit na smíšené stezce Rapotín 1

Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků volnočasových aktivit na smíšené stezce Rapotín

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech na akci s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu s osazením prvků volnočasových aktivit na smíšené stezce Rapotín“. celý text

ostatní | 22. 2. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Rekonstrukce místní komunikace – chodníku na ul. Jesenické v Rapotíně 1

Rekonstrukce místní komunikace – chodníku na ul. Jesenické v Rapotíně

Podání žádosti o dotaci na projekt:
Rekonstrukce místní komunikace – chodníku na ul. Jesenické v Rapotíně celý text

ostatní | 29. 1. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Energetické úspory bytového domu č.p. 533 v Rapotíně 1

Energetické úspory bytového domu č.p. 533 v Rapotíně

Hlavním cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti budovy č.p. 533 v Rapotíně ze stávající třídy F na energetickou třídu C celý text

ostatní | 29. 9. 2017 | Autor: Denisa Baženovová
#

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Rapotín

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Rapotín z dotací v celkové výši 550 000Kč. celý text

ostatní | 21. 3. 2017 | Autor: Denisa Baženovová
#

Vestavba výtahů do bytových domů č.p.536 a 537 v Rapotíně

Jedná se o výstavbu výtahů v panelových domech č. p. 536 a 537 na sídlišti v Rapotíně. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor: Denisa Baženovová
#

Mramorový kříž na ulici Jesenické v Rapotíně

Obec Rapotín získala v roce 2016 dotaci  ve výši 31 740,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z programu památkové péče v Olomouckém kraje z dotačního titulu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ na obnovu mramorového kříže na ul. Jesenické v Rapotíně. celý text

ostatní | 14. 6. 2016 | Autor: Denisa Baženovová
#

Vybudování turistického odpočívadla s technickými prvky na čarodějnické cyklotrase v Rapotíně

V červnu 2015 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogram cestování dostupné všem na akci s názvem „Vybudování turistického odpočívadla s technickými prvky na čarodějnické cyklotrase v Rapotíně“. celý text

ostatní | 30. 11. 2015 | Autor: Denisa Baženovová
#

Revitalizace náměstí Svobody - chodníky a autobusové zastávky

V rámci žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nám byl v dubnu 2015 schválen příspěvek na naši akci „Revitalizace náměstí Svobody – chodníky a autobusové zastávky“. celý text

ostatní | 4. 8. 2015 | Autor: Denisa Baženovová
#

Společný pás pro provoz cyklistů a chodců U Losinky v Rapotíně

Na začátku roku 2015 podávala obec Rapotín žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 na výstavbu nového společného pásu pro provoz cyklistů a chodců U Losinky. celý text

ostatní | 1. 7. 2015 | Autor: Denisa Baženovová
#

Nový obecní úřad v Rapotíně

Architektonická studie nového Obecního úřadu Rapotín vznikla v roce 2011 a projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby byla dokončena na konci roku 2012. Samotné práce byly započaty v druhé polovině roku 2013. Stavba byla zhotovitelem předána k užívání na konci roku 2014. Náklady na výstavbu včetně zpevněných ploch dosáhly částky 26 353 330 Kč včetně DPH, která byla financována pouze z obecního rozpočtu. celý text

ostatní | 20. 5. 2015 | Autor: Denisa Baženovová
#

Optimalizace ICT v obci Rapotín

Koncem roku 2014 byla Obci Rapotín přislíbena dotace z Integrovaného operačního programu, z Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě na akci s názvem „Optimalizace ICT v obci Rapotín“ (CZ.1.06/2.1.00/22.09531). V rámci této akce dojde k nakoupení dvou multifunkčních zařízení – kopírka, tiskárna, skener, dvou serverů, softwarů pro servery, switchů, disku pro zálohu, záložního zdroje, elektrocentrály, zálohy dat a elektronických agend pro Obecní úřad Rapotín. celý text

ostatní | 30. 4. 2015 | Autor: Denisa Baženovová
#

Centrální sběrný dvůr

Dne 4.11.2013 byl slavnostně otevřen a předán do provozu Centrální sběrný dvůr v Rapotíně. Jeho otevření se zúčastnili zastupitelé obce Rapotín v čele se starostou obce Ing. Pavlem Žerníčkem, radní obce Vikýřovice, starostka obce Sobotín, zástupce obce Velké Losiny a zástupci společnosti SITA CZ a.s. v čele s panem Tomášem Ondřejem, ředitelem divize sever. Areál byl vybudován v lokalitě na Střelnici. celý text

ostatní | 29. 1. 2014 | Autor: Denisa Baženovová
#

Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská II. etapa - dokončena v únoru 2014

Na konci roku 2012 Obec Rapotín podávala další žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na akci „Smíšená stezka Rapotín – ul.Šumperská, II.etapa“. celý text

ostatní | 29. 8. 2013 | Autor: Denisa Baženovová
#

Rekonstrukce a rozšíření hříště u ZŠ v Rapotíně

SRPEN 2008 - U ZŠ Rapotín bude nové sportovní hřiště celý text

ostatní | 13. 8. 2012 | Autor:
#

Smíšená stezka Rapotín – Ul.Šumperská, I.etapa - dokončena v srpnu 2012

V září 2011 Obec Rapotín podávala žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na akci „Smíšená stezka Rapotín – ul.Šumperská, I.etapa“. celý text

ostatní | 11. 6. 2012 | Autor:
#

Pískovcový kříž na ulici Farská v Rapotíně

Na konci roku 2011 podávala obec Rapotín žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ na obnovu pískovcového kříže na ul.Farská, který se nachází v těsné blízkosti komunikace I/11(ul.Šumperská) (po pravé straně, směr Šumperk).

Jedná se o nevysoký kříž z malvínského pískovce s nízkým profilovým soklem. Sokl se nad horní okapovou římsou zužuje, a v této horní části je umístěn drobný mramorový kříž s litinovým Kristem. celý text

ostatní | 30. 5. 2012 | Autor:
#

Brána do Jeseníků – Komunikační a koordinační centrum Rapotín - dokončeno a otevřeno v září 2012

Brána do Jeseníků – Komunikační a koordinační centrum Rapotín

Koncem roku 2009 Obec Rapotín podávala žádost o dotaci do operačního programu ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osa 12.3. Cestovní ruch, oblast podpory 12.3.1.Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na akci „Brána do Jeseníků – Komunikační a koordinační centrum Rapotín“ (dále jen KKC). celý text

ostatní | 19. 3. 2012 | Autor:
#

Regenerace panelového sídliště U Skláren v Rapotíně III. a IV.etapa - dokončena v dubnu 2013

Regenerace panelového sídliště U Skláren v Rapotíně III. a IV.etapa

V roce 2011 byla úspěšně ukončena investiční dotační akce „Regenerace panelového sídliště U Skláren v Rapotíně III.etapa“.Celkové náklady na tuto III.etapu činili 4,37 mil.Kč z toho obec Rapotín získala z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) dotaci ve výši 3,17 mil.Kč. celý text

ostatní | 19. 12. 2011 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední