Obsah

Rychlé odkazy

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Modernizace technického vybavení knihovny Rapotín 1

Modernizace technického vybavení knihovny Rapotín

Dotace z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Denisa Baženovová
Modernizace technického vybavení TIC Rapotín 1

Modernizace technického vybavení TIC Rapotín

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Denisa Baženovová
Mramorový kříž na ulici Družstevní v Rapotíně 1

Mramorový kříž na ulici Družstevní v Rapotíně

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu památkové péče v Olomouckém kraji z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Vybavení do knihovny v obci Rapotín

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury. celý text

ostatní | 21. 11. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
OK

190 let od vzniku rapotínské sklárny

Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní akce. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Rapotínské hody - slavnosti 2019

Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Rapotínských slavností. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Zkvalitnění služeb TIC Rapotín

Turistické výlety s průvodcem, zhotovení trhací mapy, jazykové vzdělávání pracovníků TIC. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
OK

Vybavení JSDH Rapotín

Nákup spojových prostředků s příslušenstvím. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
Slavíme desetiletou spolupráci mezi obcemi Paszowice a Rapotín 3

Slavíme desetiletou spolupráci mezi obcemi Paszowice a Rapotín

Na projekt jsme získali finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. celý text

ostatní | 4. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová
Pořízení vánočního stromu s vánoční výzdobou 1

Pořízení vánočního stromu s vánoční výzdobou

Dne 28.listopadu 2018 v 16.30 hod. bude před obecním úřadem Rapotín slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Partnerem je skupina ČEZ. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Energetické opatření v rámci úspor na veřejném osvětlení obce Rapotín 1

Energetické opatření v rámci úspor na veřejném osvětlení obce Rapotín

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018 celý text

ostatní | 24. 7. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Rapotínské slavnosti 2018 1

Rapotínské slavnosti 2018

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje celý text

ostatní | 23. 7. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Monitoring návštěvnosti TIC Rapotín 1

Monitoring návštěvnosti TIC Rapotín

Neinvestiční dotace ve výši 33 000,-Kč bude použita na monitoring návštěvnosti TIC Rapotín, letáky s propagací NORDIC WALKING POINT a odborné vzdělávání pracovníků TIC. celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
Vybavení JSDH Rapotín 1

Vybavení JSDH Rapotín

Neinvestiční dotace ve výši 19 000,-Kč bude použita na nákup motorové pily s příslušenstvím. celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
#

Dotace z Ministerstva zemědělství

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 přislíbena dotace ve výši 27 279 Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství z programu 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu dveří kulturní památky kaple Sv. Michala v Rapotíně. celý text

ostatní | 9. 2. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
#

„Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“

V roce 2017 obec Rapotín získala nadační příspěvek z NADACE ČEZ na realizaci projektu „Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“ ve výši 149 984Kč. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Denisa Baženovová
#

Kaleidoskop umění a řemesel

I tento rok jsme se snažili pokračovat v úspěšné spolupráci s Polskou obcí Paszowice a podali jsme další žádost o dotaci na projekt s názvem „Kaleidoskop umění a řemesel“. Získali jsme finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis projekt bude realizován v roce 2017-2018. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Denisa Baženovová
#

Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017 na projekt s názvem „Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné“. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Denisa Baženovová
#

Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu pro sociální oblast 2017, dotační titul č.3 Podpora prorodinných aktivit, na projekt s názvem „Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni“. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Denisa Baženovová

"Ochranné osobní prostředky JSDH"

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje  za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně. celý text

ostatní | 17. 7. 2017 | Autor: Denisa Baženovová

Propagace turistických služeb v TIC Rapotín

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Propagace turistických služeb v TIC Rapotín“. celý text

ostatní | 17. 7. 2017 | Autor: Denisa Baženovová

"Naučná stezka Bukovka"

Naučná stezka "Bukovka"
Naučná stezka Bukovka byla otevřena 26. 11. 2016. Byla vybudována na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky. Lesy ČR se významně podíleli na její výstavbě. Na této stezce je několik odpočívadel, které jsou vybudovány z prostředků Lesů. celý text

ostatní | 21. 12. 2016 | Autor: Denisa Baženovová
#

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

obci Rapotín byla poskytnuta neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor: Denisa Baženovová

„Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2016 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“. celý text

ostatní | 14. 6. 2016 | Autor: Denisa Baženovová
#

Příspěvek na "Rozšíření služeb pro turisty v TIC Rapotín"

Na začátku roku 2015 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření služeb pro turisty v TIC v Rapotíně“. celý text

ostatní | 4. 8. 2015 | Autor: Denisa Baženovová
#

Vyhodnocení projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Projekt „Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení“, CZ.1.04/4.1.01/89.00088 probíhal od 1.1.2013 do 30.6.2014. celý text

ostatní | 16. 7. 2014 | Autor: Denisa Baženovová
#

Vydání publikace Historie obce Rapotín

V rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 obdržela obec Rapotín dotaci ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vydáním publikace Historie obce Rapotín“.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. celý text

ostatní | 27. 6. 2014 | Autor: Denisa Baženovová
#

Příspěvek na technické vybavení turistického informačního centra Rapotín

Na začátku roku 2014 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Technické vybavení pro TIC v Rapotíně“. celý text

ostatní | 27. 6. 2014 | Autor: Denisa Baženovová
#

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Také v roce 2014 obec Rapotín obdržela z rozpočtu Olomouckého kraje neinvestiční finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z Programu na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014. celý text

ostatní | 14. 4. 2014 | Autor: Denisa Baženovová
#

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení - ukončení 2. části

V průběhu celého roku 2013 úspěšně probíhala realizace projektu „Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení“, CZ.1.04/4.1.01/89.00088. Obec Rapotín na tento projekt získala finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je součástí Evropského sociálního fondu v ČR. celý text

ostatní | 6. 3. 2014 | Autor: Denisa Baženovová
první předchozí
ze 2
poslední