Obsah

 

 

 

Stránka

Dotace z Ministerstva zemědělství

Dotace z Ministerstva zemědělstvíNa základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 přislíbena dotace ve výši 27 279 Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství z programu 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu dveří kulturní památky kaple Sv. Michala v Rapotíně.

9. 2. 2018 Zobrazit více

„Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“

„Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“V roce 2017 obec Rapotín získala nadační příspěvek z NADACE ČEZ na realizaci projektu „Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“ ve výši 149 984Kč.

6. 12. 2017 Zobrazit více

Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni

Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítániNa základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu pro sociální oblast 2017, dotační titul č.3 Podpora prorodinných aktivit, na projekt s názvem „Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni“.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné

Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí DesnéNa základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017 na projekt s názvem „Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné“.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Kaleidoskop umění a řemesel

Kaleidoskop umění a řemeselI tento rok jsme se snažili pokračovat v úspěšné spolupráci s Polskou obcí Paszowice a podali jsme další žádost o dotaci na projekt s názvem „Kaleidoskop umění a řemesel“. Získali jsme finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis projekt bude realizován v roce 2017-2018.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Propagace turistických služeb v TIC Rapotín

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Propagace turistických služeb v TIC Rapotín“.

17. 7. 2017 Zobrazit více

"Ochranné osobní prostředky JSDH"

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje  za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně.

17. 7. 2017 Zobrazit více

"Naučná stezka Bukovka"

Naučná stezka "Bukovka"
Naučná stezka Bukovka byla otevřena 26. 11. 2016. Byla vybudována na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky. Lesy ČR se významně podíleli na její výstavbě. Na této stezce je několik odpočívadel, které jsou vybudovány z prostředků Lesů.

21. 12. 2016 Zobrazit více

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotínobci Rapotín byla poskytnuta neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně.

20. 7. 2016 Zobrazit více

„Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2016 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Stránka