Menu
Obec Rapotín
Obec Rapotín

Česko-polská mozaika II

Podpora školních i volnočasových aktivit dětí obcí Rapotín a Paszowice

Projekt „Česko-polská mozaika II. – podpora školních i volnočasových aktivit dětí obcí Rapotín a Paszowice“ je pokračováním úspěšné spolupráce s polskou partnerskou obcí Paszowice, která již trvá několik let. Jedná se o společný projekt obcí Rapotín a Paszowice zaměřený na podporu sportovních, literárních, kulturních i volnočasových aktivit dětí obou obcí s cílem podpořit vzájemnou spolupráci mezi obcemi. Tento projekt je financován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Součástí projektu je uskutečnění dvou akcí, které zajišťuje v Polsku obec Paszowice a tří akcí, které zajišťuje obec Rapotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné a s místní jednotkou dobrovolných hasičů.

První dvoudenní akce nazvaná „Přes myslibořskou úžlabinu“, která nás čeká, je koncem září 2012 akce v Polsku, v Centru ekologického vzdělávání v Mysliborzu. Naše děti se zde zúčastní festivalu trampských písní, kterého se mohou i osobně účastnit, vzdělávacích aktivit v centru ekologické výchovy, archeologické prohlídky a naučné stezky v jejich přírodní rezervaci.

Druhá akce nazvaná „Cestou tří soutěsek“ se bude konat v dubnu 2013 také v Polsku. Součástí této akce budou výlety po naučných stezkách v okolí Paszowic, zábavné odpoledne v Paszowicích.

Obec Rapotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné bude organizovat akci „Literární díla“,  která dává prostor dětské fantazii a zručnosti prostřednictví tvorby vlastního literárního díla volného žánru. Součástí akce bude vyhlašování nejlepších autorů jak ze ZŠ Údolí Desné, tak i autorů z polské strany.

Další společnou akcí „Společně v zimě na lyžích“ bude týdenní sportovní program odborného lyžařského výcviku dětí ZŠ z obou obcí (Rapotín i Paszowice) v prostředí zimního střediska v Loučné nad Desnou. Především pro děti z Polska to bude nezapomenutelný zážitek.

Poslední akce „Česko-polské hasičské soustředění“ bude zaměřená na vzájemné poznávání a výměně zkušeností mezi mladými hasiči z Paszowic a rapotínskými hasiči. Toto soustředění bude vedeno pod vedením zkušených instruktorů z obou obcí.

Celý projekt „Česko-polská mozaika II. – podpora školních i volnočasových aktivit dětí obcí Rapotín a Paszowice“ je teprve v začátcích a tak doufáme, že naplánované akce budou přínosem jak pro děti ze ZŠ  a MŠ Údolí Desné, tak pro děti ze ZŠ v Paszowicích.

 

 

 

 
logo

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

logo