Obsah

Kaleidoskop umění a řemesel

I tento rok jsme se snažili pokračovat v úspěšné spolupráci s Polskou obcí Paszowice a podali jsme další žádost o dotaci na projekt s názvem „Kaleidoskop umění a řemesel“. Získali jsme finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis projekt bude realizován v roce 2017-2018.

Součástí projektu je uskutečnění dvou akcí, které zajišťuje obec Rapotín a dvou akcí, které budou probíhat v Paszowicích v Polsku.

Hlavním cílem projektu je oživit a blíže seznámit veřejnost s tradičními, lidovými řemesly na české i polské straně.

První akcí, která se konala v Rapotíně, byly Rapotínské slavnosti – česko-polský řemeslnický jarmark. Přijela k nám početná skupina řemeslníků z Paszowic a předvedli jejich tradiční řemesla jako např. háčkování, výrobky z medu a jejich regionální potraviny, výroba bižuterie, dekorace z papíru či výstava a broušení kamenů. Z našich tradičních řemesel jsme na těchto slavnostech mohli vidět např. foukání skla, řezbářství a malování na sklo.                       

Druhá akce v rámci projektu se bude konat v listopadu 2017 ve středisku ekologické výchovy Švagrov, a to workshop (ukázky a výuka) řemesel. Oslovili jsme místní provozovatele lidových řemesel, jejichž cílem bude seznámit účastníky workshopu se základy svého řemesla. Zájemci z řad místní obyvatel obou obcí si budou moci tyto řemeslné dovednosti vyzkoušet. 

Podobné akce se budou konat i v Polsku, a to workshop řemesel s tradičními polskými řemesly a velikonoční jarmark.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis