Menu
Obec Rapotín
Obec Rapotín

Kaleidoskop umění a řemesel

I tento rok jsme se snažili pokračovat v úspěšné spolupráci s Polskou obcí Paszowice a podali jsme další žádost o dotaci na projekt s názvem „Kaleidoskop umění a řemesel“. Získali jsme finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis projekt bude realizován v roce 2017-2018.

Součástí projektu je uskutečnění dvou akcí, které zajišťuje obec Rapotín a dvou akcí, které budou probíhat v Paszowicích v Polsku.

Hlavním cílem projektu je oživit a blíže seznámit veřejnost s tradičními, lidovými řemesly na české i polské straně.

První akcí, která se konala v Rapotíně, byly Rapotínské slavnosti – česko-polský řemeslnický jarmark. Přijela k nám početná skupina řemeslníků z Paszowic a předvedli jejich tradiční řemesla jako např. háčkování, výrobky z medu a jejich regionální potraviny, výroba bižuterie, dekorace z papíru či výstava a broušení kamenů. Z našich tradičních řemesel jsme na těchto slavnostech mohli vidět např. foukání skla, řezbářství a malování na sklo.                       

Druhá akce v rámci projektu se bude konat v listopadu 2017 ve středisku ekologické výchovy Švagrov, a to workshop (ukázky a výuka) řemesel. Oslovili jsme místní provozovatele lidových řemesel, jejichž cílem bude seznámit účastníky workshopu se základy svého řemesla. Zájemci z řad místní obyvatel obou obcí si budou moci tyto řemeslné dovednosti vyzkoušet. 

Podobné akce se budou konat i v Polsku, a to workshop řemesel s tradičními polskými řemesly a velikonoční jarmark.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

Kaleidoskop umění a řemesel – „Rapotínské slavnosti“

Dne 5.8.2017 se uskutečnila již tradiční akce v Rapotíně – „Rapotínské slavnosti“. Tato akce je spolufinancovaná z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Slavnosti začali hned ráno jarmarkem řemesel, který se konal u KKC Rapotín. Na tomto jarmarku se prezentovali různé druhy řemesel, nejen od nás, ale i od našich zahraničních polských partnerů, kteří na tyto slavnosti přijeli z Paszowic. Z našich řemesel jsme zde mohli vidět a zároveň si i vyzkoušet foukání a malování skla, řezbářství jak tradiční, tak exhibici s motorovou pilou, kdy nám pan Jaroslav Pecháček z Hanušovic vyřezal obrovskou botu i s tkaničkami. Dalšími již tradičními řemesly zde byly výrobky ze dřeva, perníky a cukrářské výrobky, výrobky z látek, výrobky z medu a další.

Polští účastníci nám přijeli ukázat a seznámili nás s jejich tradičními řemesly jako např. cukrářské výrobky, různé druhy kamenů a jich zpracování, výrobky z korálků a bižuterie, háčkované výrobky a výrobky z papíru.   

K Rapotínským slavnostem určitě neodmyslitelně patří i soutěž „O nejlepší rapotínský koláč“. Letos bylo 11 soutěžících, dokonce i naši polští účastníci dovezli jejich tradiční koláče a opravdu měli obrovský úspěch. Na vítězství v hlavní soutěži to bohužel nestačilo. Vítězkou se stala Eva Bezděková s tvarohovo-borůvkovým koláčem. Naši hosté však neodjeli zklamaní, protože cenou publika byl zvolen právě smetanový koláč paní Taszakowské z naší partnerské obce Paszowice.

Na slavnostech nechybělo ani vystoupení šermířů Magna Moravia Rapotín, taneční vystoupení NEXTu, zahrála tradiční cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky, vystoupení kapely Shodou okolností či hudební program pro děti. Na slavnostech vystoupili i naši polští partneři, kteří nám zde také zahráli a zazpívali.

Večer pak pokračoval tancem s kapelou KAŤÁCI až do ranních hodin.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

 

Kaleidoskop umění a řemesel – „Workshop řemesel“

Ve dnech 17.11.-19.11.2017 obec Rapotín organizovala ve Středisku ekologické výchovy Švagrov ve Vernířovicích akci s názvem „Workshop řemesel“, která je spolufinancovaná z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Na Švagrov přijelo 25 účastníků z partnerské obce Paszowice a 25 osob od nás z Rapotína a blízkého okolí. Workshopy byly zaměřené na řezbářství, malování na sklo a foukání skla a pečení trubiček a vánoček. Tyto workshopy vedli zkušení lektoři, kteří se snažili předat zkušenosti a znalosti, které mají se svým řemeslem. V rámci těchto dnů si zkusili všichni účastníci vytvořit své vlastní výrobky.

Již v pátek vpodvečer si první skupinka českých účastníků vytvořila své mističky ze dřeva, či vyřezala kostky s různými motivy. Po příjezdu polských účastníků byl seznamovací večírek plný her a zábavy, který vedly zkušené lektorky. Po celou sobotu probíhaly jednotlivé workshopy. V neděli na účastníky čekal ještě další workshop, a to v Ruční papírně Velké Losiny, kde si účastníci vytvořili svůj vlastní papír, zkusili si výrobu ručních obálek s pečetí a základy knihařského řemesla.

Všichni si užili krásné tři dny plné zážitků a nových zkušeností.

 

„Workshop řemesel“  „Workshop řemesel“

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

Kaleidoskop umění a řemesel – „Velikonoční jarmark  v Polsku“

Ve dnech 24.3.-25.3.2018 se zástupci obce Rapotín zúčastnili 11.velikonočního jarmarku v Paszowicích. Účelem tohoto zájezdu bylo představit polským občanům tradiční české výrobky. 25 účastníků česko-polského projektu vystavovalo např. ručně malované kraslice, ručně vyráběný patchwork, výrobky ze dřeva, pletené pomlázky, ozdoby z korálků, velikonoční dekorace z proutí a mnoho dalšího.

Velké díky patří handicapovaným osobám z chráněného bydlení Vincentinum, které také přispěly svými výrobky. K navození správné české velikonoční atmosféry hrála s velkým úspěchem cimbálovka Zbyňka Hrdličky.

V rámci jarmarku probíhala soutěž o nejlepší koláč, do které se zapojil pan Karel Brunec a získal krásné 4.místo.

          

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

Kaleidoskop umění a řemesel – „Workshop řemesel v Polsku“

Ve dnech 25.5.-27.5.2018 se zástupci obce Rapotín a blízkého okolí vydali již na čtvrté a poslední setkání s partnerskou obcí Paszowice na „Workshop řemesel“ v rámci projektu „Kaleidoskop umění a řemesel“, financovaného z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacensis.

Na tyto dny pro nás partnerská obec Paszowice připravila velmi bohatý program zaměřený na poznávání bylinek a využití směsí bylin pro různé kosmetické a zdravotní účely. Seznámili nás s tradičním pekařským uměním a v neposlední řadě jsme byli účastníky velmi poutané prohlídky v Sudeckém ekologickém statku v Dobkowě, který se specializuje na osvětu vulkanických činností. Zástupcům obce Paszowice patří velké díky za perfektně připravený program a za jejich skvělou pohostinnost.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis