Obsah

Stránka

  • 1

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř. km. 14,231-16,840

7. 12. 2016 Zobrazit více

Digitální povodňový plán obce Rapotín

Digitální povodňový plán obce RapotínV rámci projektu ,,Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné" byl zpracován digitální povodňový plán, a to samostatně pro každou obec. Povodňový plán obce Rapotín si můžete prohlédnout na webové stránce : http://www.edpp.cz/dpp/rapotin .

10. 11. 2014

Řeku Desnou zklidní přírodě blízká protipovodňová opatření

Řeku Desnou zklidní přírodě blízká protipovodňová opatřeníObec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy, s.p. připravují společně projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné. Návrh vyplývá z koncepční ochrany sídel této oblasti a jejich základním prvkem budou tři revitalizační, ale i odlehčovací ramena toku či stavba ochranných hrází a zídek. Jedním z významných opatření bude i poldr Sobotín, který pojme v případě potřeby až 870 000 m3 vody. Tendr na zpracování projektu má být uzavřen v březnu 2012.

27. 2. 2012 Zobrazit více

Sdělení majitelům pozemků k PPO

Sdělení majitelům pozemků k PPOV rámci projektové přípravy stavební akce „ Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku řeky km. 14,231- 16,840“ budou v období od března 2012 probíhat průzkumné a projektové práce v koridoru říčního koryta a jeho nejbližším okolí.

20. 2. 2012 Zobrazit více

Přírodě blízké protipovodňové opatření Vikýřovice - Rapotín - NÁVRH

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V ÚSEKU DESNÉ VIKÝŘOVICE-RAPOTÍN-ZÁJMOVÝ ÚSEK VHODNÝ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA SFŽP.

Samostatná prezentace, viz příloha.

13. 2. 2012 Zobrazit více

Protipovodňová ochrana obcí na Desné

Prezentace vypracovaná Povodím Moravy

10. 10. 2011 Zobrazit více

Protipovodňová opatření - informace k postupu přípravy

Současný stav - zprávu naleznete v příloze.

19. 9. 2011 Zobrazit více

Zápisy z jednání k protipovodňovým opatřením

Viz níže samostatné zápisy.

25. 8. 2011 Zobrazit více

Vyhlášení záplavového území v Rapotíně

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství po několikaletých přípravách vydal 5.1.2010 podle ustanovení zákona č. 254/2007 Sb. o vodách v platném znění veřejnou vyhlášku, která stanoví:
1.  Záplavové území toku Desné a Hučivé Desné
2.  Aktivní zóny záplavového území – v aktivní zóně se nesmí: umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, těžit nerosty a zeminu, skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení, živé ploty a podobné překážky zřizovat tábory, kempy apod.

16. 5. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1