Obsah

Rychlé odkazy

Zprávy

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Únor 2020 celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Leden 2020 celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Prosinec 2019 celý text

ostatní | 21. 1. 2020 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Listopad 2019 celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Říjen 2019 celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Září 2019 celý text

ostatní | 15. 10. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Srpen 2019 celý text

ostatní | 6. 9. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Červenec 2019 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Červen 2019 celý text

ostatní | 8. 7. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Květen 2019 celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Kontaktní osoba stavby

Přírodě blízká protipovodňová opatření. celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Duben 2019 celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Březen 2019 celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Únor 2019 celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Koordinační situace stavby

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840. celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Leden 2019 celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Listopad 2018 celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Denisa Baženovová

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací

Období září, říjen 2018 celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Denisa Baženovová
#

Tisková zpráva ke slavnostnímu zahájení stavby

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo dne 3.10.2018. celý text

ostatní | 4. 10. 2018 | Autor: Denisa Baženovová

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné

Zahájení stavebních prací. celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Denisa Baženovová

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř. km. 14,231-16,840 celý text

ostatní | 7. 12. 2016 | Autor: Denisa Baženovová
#

Digitální povodňový plán obce Rapotín

V rámci projektu ,,Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné" byl zpracován digitální povodňový plán, a to samostatně pro každou obec. Povodňový plán obce Rapotín si můžete prohlédnout na webové stránce : http://www.edpp.cz/dpp/rapotin . celý text

ostatní | 10. 11. 2014 | Autor:
#

Řeku Desnou zklidní přírodě blízká protipovodňová opatření

Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy, s.p. připravují společně projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné. Návrh vyplývá z koncepční ochrany sídel této oblasti a jejich základním prvkem budou tři revitalizační, ale i odlehčovací ramena toku či stavba ochranných hrází a zídek. Jedním z významných opatření bude i poldr Sobotín, který pojme v případě potřeby až 870 000 m3 vody. Tendr na zpracování projektu má být uzavřen v březnu 2012. celý text

ostatní | 27. 2. 2012 | Autor:
#

Sdělení majitelům pozemků k PPO

V rámci projektové přípravy stavební akce „ Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku řeky km. 14,231- 16,840“ budou v období od března 2012 probíhat průzkumné a projektové práce v koridoru říčního koryta a jeho nejbližším okolí. celý text

ostatní | 20. 2. 2012 | Autor:

Přírodě blízké protipovodňové opatření Vikýřovice - Rapotín - NÁVRH

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V ÚSEKU DESNÉ VIKÝŘOVICE-RAPOTÍN-ZÁJMOVÝ ÚSEK VHODNÝ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA SFŽP.

Samostatná prezentace, viz příloha. celý text

ostatní | 13. 2. 2012 | Autor:

Protipovodňová ochrana obcí na Desné

Prezentace vypracovaná Povodím Moravy celý text

ostatní | 10. 10. 2011 | Autor:

Protipovodňová opatření - informace k postupu přípravy

Současný stav - zprávu naleznete v příloze. celý text

ostatní | 19. 9. 2011 | Autor:

Zápisy z jednání k protipovodňovým opatřením

Viz níže samostatné zápisy. celý text

ostatní | 25. 8. 2011 | Autor:

Stav protipovodňových opatření k 13.6.2011 - Svazek obcí údolí Desné

Viz. samostatná prezentace v příloze. celý text

ostatní | 13. 6. 2011 | Autor:

Vyhlášení záplavového území v Rapotíně

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství po několikaletých přípravách vydal 5.1.2010 podle ustanovení zákona č. 254/2007 Sb. o vodách v platném znění veřejnou vyhlášku, která stanoví:
1. Záplavové území toku Desné a Hučivé Desné
2. Aktivní zóny záplavového území – v aktivní zóně se nesmí: umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, těžit nerosty a zeminu, skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení, živé ploty a podobné překážky zřizovat tábory, kempy apod. celý text

ostatní | 16. 5. 2011 | Autor: