Obsah

Rychlé odkazy

ZŠ a MŠ Údolí Desné

 

Adresa: Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Telefon: 583 550 130

E-mail: sekretariat@skolydesna.cz

IČO: 71 340 874

Webové stránky: http://www.skolydesna.cz/

 

Pracoviště Místo/osoba Telefon

 

Základní škola Rapotín

(1. stupeň)

sekretariát (M. Jurečková) 583 550 130

ředitelka ZŠ a MŠ

(Mgr. Eva Bicanová)

583 550 131

zástupce ŘŠ pro 1. stupeň

(Mgr. Martin Gronych)

583 550 132
sborovna 583 550 133
výdejna jídla 583 550 134
technik (P. Pleyer) 583 550 135
ekonom (M. Jurečková) 583 550 130

Základní škola Petrov

(2. stupeň)

zástupce ŘŠ pro 2. stupeň

(Mgr. M. Mátychová) 

583 550 290
sborovna 583 550 293
výchovný poradce 583 550 294
výdejna jídla 583 550 297
brána pro EZS 583 550 299

Základní škola Sobotín

(1. stupeň)

sborovna (Mgr. M. Chlandová) 583 550 182
školní družina 583 550 181
 
Mateřská škola Beruška zástupkyně ředitele pro MŠ 583 550 189
třídy 583 550 188
Mateřská škola Skleněnka třídy Siemens 583 550 136
třídy úst. 583 550 137
Mateřská škola Sluníčko třídy 583 550 185
 
Školní jídelna Sobotín kancelář 583 550 180

 

Mapa pracovišť ZŠ a MŠ Údolí Desné

    - ke stažení zde

 

Svazkové školství

Naše škola je jednou z prvních svazkových škol, zřízených na území České republiky - vznikla k 1. 1. 2008. Vznik podobného typu školy byl umožněn legislativní úpravou již v roce 2005 (konkrétně zákonem č. 561/2004, v současnosti novelizovaného pod č. 472/2011). Hlavním rozdílem oproti tradičním školám je to, že zřizovatelem školy je svazek obcí.

Zákon č. 561/2004, § 124, odstavec 2:
"Zřizovatelem školské právnické osoby může být:
a) ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí,
b) jiná právnická nebo fyzická osoba"

 

 

 

 

škola