Obsah

Rychlé odkazy

Obecně závazné vyhlášky obce Rapotín


V následujících řádcích jsou uvedeny pouze platné obecně závazné vyhlášky obce Rapotín. Všechny vydané vyhlášky jsou k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.

 

Obecně závazné vyhlášky 2019

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2018 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 zde ke stažení (pdf, 1,68 MB) a její příloha zde ke stažení (pdf, 263 kB)o místním poplatku za provoz systému shoromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazné vyhlášky 2017

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2016 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 zde ke stažení (pdf, 494,88 kB) o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 zde ke stažení (pdf, 1,94 MB) o místním poplatku za provoz systému shoromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazné vyhlášky 2016

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2016 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 zde ke stažení (pdf, 1,94 MB) o místním poplatku za provoz systému shoromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 zde ke stažení (pdf, 587,57 kB) o nočním klidu 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 zde ke stažení (pdf, 1,61 MB) o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

Obecně závazné vyhlášky 2015

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2015 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 zde ke stažení (pdf, 1,90 MB) o místním poplatku za provoz systému shoromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazné vyhlášky 2014

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2014 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (doc, 101,50 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 (doc, 142,50 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 (pdf, 2,97 MB) 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 (pdf, 151,84 kB)


Obecně závazné vyhlášky 2013

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2013 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:  
Obecně závazná vyhláška č. 3-2013 (pdf, 156,95 kB)  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 (pdf, 135,76 kB)  

Obecně závazné vyhlášky 2012 
Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2012 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (pdf, 2,63 MB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (pdf, 135,30 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (pdf, 470,73 kB)

 

Obecně závazné vyhlášky 2011

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2011 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:

OZV č. 6-2011 - MP - za provozovaný VHP nebo jiné THZ (pdf, 85,87 kB)
OZV č. 5-2011 - MP - SKO (pdf, 109,31 kB)
OZV č. 4-2011 - MP - ze psů (pdf, 101,55 kB)
OZV č. 3-2011 - MP - veřejné prostranství 2011 (pdf, 534,65 kB)
OZV č. 2-2011 - MP - ze vstupného (pdf, 86,79 kB)
OZV č. 1-2011 - MP - rekreační pobyt a ubytovací kapacita (pdf, 107,75 kB)

 

Obecně závazné vyhlášky 2010

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2010 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška 1/2010 (pdf, 143,50 kB)
Obecně závazná vyhláška 2/2010 (pdf, 156,95 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2010 (pdf, 864,94 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2010 (pdf, 677,07 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2010 (pdf, 756,62 kB)
Obecně závazná vyhláška 6/2010 (pdf, 900,11 kB)
Obecně závazná vyhláška 7/2010 (pdf, 473,89 kB)

 

Obecně závazné vyhlášky 2009

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2009 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:
OZV 2-2009 (doc, 106,50 kB)
OZV 3-2009 (doc, 148 kB)
OZV 3-2009 - 1 (doc, 103 kB)
OZV 3-2009 - 2 (doc, 107 kB)
OZV 3-2009 - 3 (doc, 106 kB)

 

Obecně závazné vyhlášky 2004-2005

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v letech 2004 - 2005 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:
OZV 1 - 2005 (pdf, 230,90 kB)
OZV 4 - 2004 (pdf, 310,04 kB)
OZV 5 - 2004 (pdf, 260,99 kB)

 

Obecně závazné vyhlášky 2003

Zastupitelstvo obce Rapotín se na svém zasedání v roce 2003 usneslo vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 (docx, 19,56 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 (docx, 19,16 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 (docx, 17,63 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 (docx, 18,75 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 (docx, 22,87 kB)

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 včetně dvou dodatků

Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 včetně jejich dvou dodatků č. 1/2002 a 2/2003 nalezneze v příloze, viz. níže.

OZV 1 - 1999 (1-2002 + 2-2003) (pdf, 512,30 kB)