Menu
Obec Rapotín
Obec Rapotín

Z historie dolního Rapotína

Mezi nejstarší část dolního konce bezpochyby patří území tzv. Nového sídla (Neuhäusel – též Nové sady).

V Rapotínských pozemkových knihách se uvádí, že zástavba toho území začala už v roce 1780, za vlády císaře Josefa II. Podle mapy stabilního katastru (1834) tu stálo 21 domů. Z těchto 21 domů tvořilo 19 jednu ulici ve směru od západu k východu (nyní ulice Stará). Stranou k této ulici k severní straně stály dva domy. Stavební parcely na sebe navazovaly a byly také stejně velké. Parcely byly 15 metrů široké a 37 metrů dlouhé. Plošný prostor obnášel 555 m².

Běžný venkovský výraz pro toto sídliště zněl: „v předních domcích“. Tato ulička byla i s oblibou nazývána jako „Sperraffengasse“ (klepavá ulice od slova klepna), poněvadž každá nepatrná událost zde vzbudila podiv a zasvěcený komentář, který ovšem mnohým, zvláště těm pomlouvaným moc neprospěl. Jejím druhým lidovým označeným byl výraz „Blátivá ulice“, poněvadž za deštivého počasí se tady člověk mohl v blátě utopit. Kolem roku 1920 už to bylo lepší. Na východním konci ulice stával dřevěný kříž. Jelikož už byl velmi chatrný a překážel v provozu, byl ve vší tichosti v roce 1925 bez náhrady odstraněn. V domech ulice žilo najendou jak to bývalo dříve obvyklé více rodin, někde až čtyři. Zde jen malá ukázka. Domy na severní straně náležely rodinám 1. Jenetschka, 2. Böhs, 3. Ficker, 4. Johann, 5. Michael (z toho, Jackwert, Gabriel, Tischler a Endlicher), 6. Lecker, 7. Köhler, 8. Dokoupil a na hoře v ulici ještě 9. Jackwert a 10. Neugebauer. Na protější straně bylo jedenáct domů.

Na východě od Nového sídla vedl v minulosti chodník. Říkalo se mu „na hrázi“. V dobách častých povodní se voda dostávala až k domům a zaplavovala je. Proto také byla postavena ochraná hráz. Dnes už zde hráz není a nachází se zde zahrady a domy. Až do 40. let 19. století tvořile zde řeka Desná veliký oblouk směřující právě k naší osadě. V té době naštěstí došlo k napřímení toku řeky a byl postaven nový břeh s hrází. Toto staré území patřilo původně k sousedním Vikýřovicím později, ale připadlo, ale k Rapotínu. Dnes by nikoho nenapadlo nikoho, že mnohé domy v dolní části naší obce se nachází na tzv. Staré Desné.
Na konci 19. stol. Bylo koryto ještě viditelné a v mnohých kalužích se to jen hemžilo žábami.

Necelých 5 minut od Nového sídla stával už od středověku jez. Kde voda odtékala do mlýnského náhonu. Náhon vedl ke krenišovskému mlýnu, dále pak k Novému mlýnu, který dodával pro Šumperk elektrický proud. Jez býval v létě zájmem koupajících se dětí. Pokud neuměli plavat koupali se v klidné tekoucí vodě na jezem, jen ti zkušenější se odvážili do tůně pod jezem. Při koupání také chytali děti mřenky a šipany. Pstruhů bylo málo, poněvadž voda byla znečištěná rapotinským bělidlem, které vypouštělo do řeky chlor. Z hlavní silnice odbočovala cesta kolem sedláře Ohmachta k Novému sídlu. Tam se také nacházel tzv. Slepičí dráp. Jednalo se o čtyři domy, které připomínaly slepičí dráp. Noha slepice má tři prsty v předu a jeden ještě do zadu. Čtyři domy, které „Slepičí dráp“ tvořily, stály následovně. Z nich Ohmacht, Langer a Rörich stály na přední straně cesty a pak dům Rottera a Montaga stal na jížní straně a na štítu tohoto domu byl letopočet 1814. Tato spojka k novému sídlu vedla přes tzv. „Fibich“. Císařská cesta vedla ze Šumperka přes Holubý vrch a dál pokračovala údolím desné. Silnice byla postavena na začátku 40. let 19. stol. Stavební kámen byl odlamován právě z Holubýho vrchu. Muselo se ho použít veliké množství, neboť terén zde byl vždy velmi močálovitý. Ještě ve 20. letech minulého století se toto území na západ od hostince U Holuba jmenova Na bažině. Bažinou protéká Holubí potok (nářečně se mu říkalo Boch nikoliv německy Bach). U močálu v minulosti rostly olše a zdejší tůně byli oazou pro žáby a mloky. Rovněž zde rostl „třílistník“ (Menyathes), který se dnes již vyskytuje vzácně. Mnoho nezbedných dětí, když pásly kozy, v močálu také skončily. A velmi těžko se z něj dostávaly. Vedle hostince U Holuba stával tzv. Rosnerův dům. Na konci 19. stol. Holubí vrch nebyl ještě pokryt hustým smrkovým porostem a políčka a pastviny se táhly vysoko nahoru. Na vrcholu kopce vyčnívali ze země veliké kameny, zvláště legendami proslulý tzv. Mnišský kámen. Za Holubým vrchem se zvedal druhý vrch tzv. Výrovec (Uhubaud). Na tomto kopci dnes obdobně jako na Holubým vrchu je všechno zalesněné. V minulosti zde mládež každý rok v červnu v předvečer svátku Jana Křtitele zapalovala tzv. „Jánský oheň“ (stará slavnost slunovratu). Podle legendy měl Výrovec (Uhubaud) své pojmenování podle toho, že zde stála dřevěná bouda a před ní měl být uvázaný výr. Ten měl údajně lákat ostatní ptactvo, které z úkrytu myslivec (dřevěné chýše, boudy) střílel. Za Výrovcem se nacházel ještě tzv. Fibichův vrch (Vibichgopp) a na severozápadním svahu začínala osada (kolonie) Nové Domky (od 1783).

Axmanův kříž

Na hranici této osady navazovala pole patřící k Terezínu dvoru (Theresienhof). Tento dvůr vznikl nedlouho po roce 1850, kdy vykoupil Oberleitner sedlácké usedlosti č. 59 – 65 (Hampl, Richter, Rotter, Jackwert Florian, Jackwert Anton a Negebauer). Jedinými velkými sedláky zde zůstali jen Hilbert a Axman (u jeho statku byl kamenný kříž a vedle něj dvě vzrostlé lípy). Před Terezininým dvorem byla a stále je ulice se starým hostincem (po 1800) tzv. Hvězda, nyní Pomněnka a Montagovým obchodem (smíšené zboží) těsně před dřevěnou lávkou před Desnou. Lávka tu stála už od 18. století a po povodních byla neustále obnovována. Za pozornost stála ještě tzv. Nakupenina (Koppstag). Své jméno měla podle jednoho Koppa, který zde bydlel. Tato navršenina stávala na hranici Rapotína a Vikýřovic a byla velmi vysoká, takže ani povodeň 6. května 1927 ji nemohla odnést.

Zpracoval: Stanislav Hošek

 

dolní Raporín

Obec

Napište nám

napište nám

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:356
TÝDEN:356
CELKEM:1811220