Obsah

Rychlé odkazy

S čím musím na obecní úřad s rozšířenou působnostíPro obec Rapotín je obecním úřadem s rozšířenou působností Městský úřad Šumperk, který má 3 pracoviště

 • budovu radnice na nám. Míru 1,
 • ​budovu Jesenická 31 
 • ​a budovu Lautnerova 1. 

Více informací o vykonávaných agendách na jednotlivých pracovištích poskytuje podatelna Městského úřad Šumperk.

Kontakt: 583 388 111
             posta@sumperk.cz

Úřední hodiny úřadu:
pondělí a středa 8.00 - 11.30    12.30 - 17.00

Na úřadě s rozšířenou působností v Šumperku vyřídíte:

 • vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů,
 • ​živnostenské oprávnění,
 • výplatu sociálních dávek,
 • sociálně-právní ochranu dětí
 • péče o staré a zdravotně postižené,
 • vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
 • státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství
 • doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, silniční správní úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, pověření osob k zajištění přechodu školních dětí, evidence bodů za přestupky v silničním provozu, dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu atd.) – netýká se výkonu funkce vlastníka místních komunikací, práva ke stanovení podmínek pro provozování taxislužby a práva vyjádřit se k žádosti o licenci na autobusovou dopravu, které spadají do samostatné působnosti obcí.


Formuláře:
Veškeré tiskopisy související s výkonem státní správy v přenesené působnosti, kterou vykonává MÚ Šumperk naleznete zde.