Obsah

Rychlé odkazy

Revitalizace náměstí Svobody - chodníky a autobusové zastávky

Typ: ostatní
V rámci žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nám byl v dubnu 2015 schválen příspěvek na naši akci „Revitalizace náměstí Svobody – chodníky a autobusové zastávky“.

Revitalizace náměstí Svobody - chodníky a autobusové zastávky

Projekt řeší komplexní revitalizaci tohoto veřejného prostranství v centru obce Rapotín. V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy dojde ke komplexní rekonstrukci tohoto veřejného prostoru – rekonstrukci stávajících místních komunikací, úpravě stávajících křižovatek, výměně konstrukce vozovky, úpravě směrových i výškových parametrů, vybudování dvou bezbariérových autobusových zálivů vč. nástupišť a bezbariérových chodníků navazujících na stávající chodníky, výstavbu rozvodů a stožárů nového veřejného osvětlení, bezbariérovou výstavbu míst pro přecházení včetně nasvětlení. Dojde k vybudování parkoviště pro 11 osobních automobilů, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto stavební úpravy zvýší bezpečnost a atraktivitu tohoto významného veřejného prostoru pro pohyb i pobyt místních obyvatel.

Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení vybrána firma EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, Zábřeh s celkovými náklady ve výši 4 989 440,- Kč včetně DPH. SFDI nám schválilo dotaci ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů tj. 1 595 000,-Kč.

Realizace akce bude probíhat v měsících červenec – prosinec 2015. 

SFDI


Vytvořeno: 4. 8. 2015
Poslední aktualizace: 4. 8. 2015 00:00
Autor: Denisa Baženovová