Obsah

Rychlé odkazy

Slavnostní otevření zrekonstruované místní komunikace U Splavu II.

Typ: ostatní
Dne 13.10.2010 proběhlo za účasti vedení obce a zástupců společnosti ČEZ slavnostní otevření nově rekonstruované místní komunikace u Splavu II.

Jedná se o úsek v délce 139,7 m, vedoucí západním směrem od křižovatky s ulicí „Říční“ až po křižovatku s ulicí „U Splavu“. 

Komunikace byla provedena s asfaltobetonovým povrchem někdy v 60.-70.letech a po povodni r. 1997, výstavbě splaškové kanalizace, vodovodu a prováděné bytové výstavbě v posledních letech byla už ve velmi špatném stavu. Oprava zahrnovala sejmutí povrchové vrstvy komunikace, srovnání a doplnění podkladních vrstev, položení nového asfaltového koberce včetně úprav, zpevnění sjezdů a dosypání krajnic.

Celkové náklady na uskutečnění projektu „Oprava místní komunikace
U Splavu II.“ činily 516 398,- Kč, z čehož 300 000,- Kč přispěla NADACE ČEZ www.nadacecez.cz.

Vlastní projekt a jeho realizace naplňuje jednu z aktivit vedoucí k naplnění strategických cílů oblasti, které jsou součástí tématické prioritní oblasti Infrastruktura „Strategického plánu rozvoje Obce Rapotín na léta 2009-2013“.


Ing. Barbora Schmidtová, finanční referent


Vytvořeno: 13. 10. 2010
Poslední aktualizace: 13. 10. 2010 00:00
Autor: