Obec Rapotín
Obec Rapotín

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Obec Rapotín získala finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je součástí Evropského sociálního fondu v ČR, na realizaci projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení.

 

Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00088
Celkové způsobilé výdaje projektu 2.029.010,- Kč
Poskytnutá dotace maximálně ve výši 1.724.658,50 Kč (85 % výdajů)
Doba realizace projektu 1. leden 2013 - 30. červen 2014


Popis projektu

 Obec Rapotín představuje územně samosprávný celek s více než 3 200 stálými obyvateli. Hlavním posláním obce je co nejefektivnější péče o své území a občany. Obec Rapotín sice disponuje vysokými rozpočtovými příjmy přesahujícími 50 mil. Kč, avšak rovněž vysokými běžnými výdaji na zajišťování různých komunálních služeb ve vazbě na správu majetku, které nejsou optimálně nastaveny co do rozsahu a financování. Dále pak obec ohrožuje v rámci financování potenciálně velmi rizikový faktor negarantovaných výší splátek úvěrů ve vazbě na plovoucí úrokové sazby.
Předmětem projektu je racionalizace finančního řízení a financování obce, aby nedocházelo k navyšování běžných výdajů a dalším neefektivnostem. Výsledkem projektu pak bude návrh optimalizační strategie Rapotína v oblasti financování a finančního řízení včetně akčního plánu.
Z hlediska udržitelnosti projektu bude realizována podpora těchto procesů pomocí vzdělávání, což povede k fixaci změn z hlediska lidských zdrojů.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního finančního řízení na manažerské bázi v obecním úřadě Rapotín a zřízených organizacích.

Hlavní cíl se dále dělí na konkrétní dílčí cíle:
 1. vyhodnocení stávajícího stavu financování a finančního řízení v organizaci
 2. návrh optimalizační strategie Rapotína v oblasti financování a finančního řízení vč. akčního plánu,
 3. podpora nově navržených procesů pomocí vzdělávání.
   
Dílčí cíle budou postupně naplňovány realizací jednotlivých klíčových aktivit:
 1. Úvodní analýza financování a finančního řízení
   

Cílem Úvodní analýzy financování a finančního řízení v obci Rapotín je vyhodnocení stávajícího stavu financování a finančního řízení v organizaci. Klíčovou aktivitu bude realizovat externí expertní firma, vybraná na základě výběrového řízení.


Předmětem Úvodní finanční analýzy bude především následující:
A) Vyhodnocení rizikových faktorů v rozpočtu obce pomocí dílčích analýz ekonomické povahy:

 • Základní posouzení organizační struktury se zaměřením na finanční toky
 • Analýza příjmové stránky rozpočtu
 • Analýza výdajové stránky rozpočtu
 • Analýza dluhové služby
 • Analýza disponibilních zdrojů
 • Upozornění na případná rizika z hlediska úvěrového zatížení (např. nastavení úvěrů a splátek, návrhy na konsolidaci)
   
B) Vyhodnocení provozování doplňkových veř. služeb pro občany, zajišťovaný příspěvkovými organizacemi a zřízenými obchodními společnostmi, pomocí dílčích analýz ekonomické povahy:
 • Analýza provozování odpadové hospodářství
 • Analýza provozování energet. hospodářství pro byt. objekty v obci
 • Analýza provozu škol a dalších objektů
   

2. Analýza současného stavu správy majetku a nákupních procesů
Cílem aktivity je návrh optimalizační strategie Rapotína v oblasti financování a finančního řízení včetně akčního plánu. Klíčovou aktivitu bude realizovat externí expertní firma, vybraná na základě výběrového řízení.


Předmětem analýzy bude především následující:
A) Analýza infrastruktury pro zajišťování veřejných služeb a občanská vybavenost

 • Posouzení organizační struktury se zaměřením na finanční toky
 • Analýza zřizovaných organizací a organizačních složek
 • Analýza výdajů těchto složek/organizací
 • Analýza příjmů těchto složek/organizací
 • Upozornění na případná rizika z hlediska provozu (např. nastavení kompetencí, návrhy na slučování/vymezení kompetencí)
   

B) Vyhodnocení provozování obecního bytového fondu:

 • Analýza správy a údržby byt.fondu
 • Analýza výběru nájemného a pohledávek za nájemným
 • Analýza úvěrového zatížení objektů a jejich výnosnosti
 • Analýza závazků plynoucích z byt.fondu
   

3. Zpracování strategie zavádění inovativního finančního řízení
Cílem aktivity je návrh optimalizační strategie Rapotína v oblasti financování a finančního řízení vč. akčního plánu. Klíčová aktivita bude trvat šest měsíců a bude ji realizovat externí expertní firma, vybraná na základě výběrového řízení.


Strategie se bude zabývat 3 problematickými oblastmi:

 • financování a finanční řízení obce
 • správa majetku (zvláště pak byt.fondu)
 • organizační rozdělení kompetencí a finančně - ekonomické procesy    
   

Cílem této Strategie je navrhnout konkrétní opatření s vyhodnocením jejich ekonomické náročnosti, nefinančních a finančních přínosů/nákladů, a to do horizontu min. 6 let. Tímto postupem dojde k překlenutí volebního cyklu a zajištění stabilizačních prvků do hospodaření obce.
 

4. Podpora aplikace inovativního finančního řízení pomocí vzdělávání

Klíčová aktivita proběhne po dobu 3 měsíců. Cílem aktivity je poskytnout cílovým skupinám (úředníci a zastupitelé) vzdělání v oblasti finančního řízení a provést tak podporu nastartovaných procesů změn v řízení pomocí vzdělávání, což povede k fixaci změn z hlediska lidských zdrojů.
Vzdělávací kurzy budou v kombinaci s workshopy. Náplň školení bude zohledňovat nejnovější trendy a metody v oblasti finančního řízení.

 

Výsledky:
Na základě zpracovaných analýz a jejich aplikace na zaměstnance a zastupitele obce Rapotín dojde ke zkvalitnění chodu celého úřadu.
 

Realizátor projektu

Název:    Obec Rapotín
IČ:          00635901
Ulice:      Družstevní 125
Město:    Rapotín
PSČ:       78814

Kontaktní osoby: Ing. Jiří Navrátil, manažer projektu, (navratil@rapotin.cz), Ing. Blanka Jiroušková, asistent projektu,  (jirouskova@rapotin.cz).

 

logo EU Evropský sociální fond ČROperační program lidské zdroje

Datum vložení: 11. 10. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2013 0:00
Autor: Obec Rapotín

Obec

Napište nám

napište nám

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 118
TÝDEN: 1965
CELKEM: 1212232

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1

Hlášení závad

Hlášení závad