Obec Rapotín
Obec Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

Webové stránky: http://www.ado.cz/farnost/1476/636

Děkanát Šumperk

administrátor excurendo - Sułowski Sławomir Adam, Mgr.


Hlavní činností farnosti jsou náboženské a církevní obřady (mše svaté, svatby, pohřby, křty). Do farnosti mimo obce Rapotín patří obce Vikýřovice, Petrov n/Des. a Rejchartice. V současné době je farnost spravována kněžími ze Šumperka.

V kostele Nanebevzetí P. Marie se kromě bohoslužeb, posledních rozloučení se zemřelými a dalších náboženských obřadů, konají koncerty pro veřejnost – tříkrálový, velikonoční a ve spolupráci s obcí adventní koncert. Farní rodina se schází mimo kostela na nedaleko vzdálené faře. Kostel Nanebevzetí P. Marie byl dostavěn v roce 1874, kdy stavební náklady činily 80 000 zlatých. Pojme 2 500 věřících. Kostel je 325 m n. mořem. Tato stavba je pojata jako trojdílná bazilika, kde střední loď je vyšší než obě boční. Na čelní straně byla postavena otevřená předsíň. Dva sloupy nesou lomený oblouk a tvoří třídílné arkády, v jejich středu je hlavní vchod do kostela. Věž kostela je vysoká 50 m a má čtvercový základ, který je ukončen vysokým štíhlím jehlanem. Hodiny na věži byly pořízeny v roce 1893. Velké mechanické varhany s nynějším elektrickým pohonem jsou z dílny nejvýznamnějšího varhanáře Riegera z Krnova. Byly zhotoveny v roce 1873 pro světovou výstavu ve Vídni, ale v roce 1874 byly instalovány v Rapotíně. Současné 2 zvony pocházejí z roku 1975. Vnitřní vybavení kostela je novogotické. Kněžišti dominuje oltář, kde je umístěn obraz Nanebevzetí P. Marie. Vedle obrazu se nacházejí sochy sv. Petra a sv. Pavla v nadživotní velikosti. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Josefu (vpravo) a sv. Jakubu (vlevo). Okenní barevné vitráže pocházejí z umělecké dílny Říha v Brně.  Před vchodem do kostela jsou umístěny sochy moravských patronů sv. Cyrila a sv. Metoděje, na venkovní straně kostela se nachází socha Panny Marie a před hlavním průčelím stojí mramorový misijní kříž. Kostel je od roku 2006 kulturní památkou.

O povodních v r. 1997 byl kostel značně poškozen. V roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Byla vyměněna dlažba, zhotoveno podlahové vytápění, provedeny asanační omítky, kostel byl vymalován a bylo provedeno nové ozvučení kostela. V následujících letech byly postupně vyměněny a zdvojeny okna v lodi kostela a byly nově zaskleny 2 velká vitrážní okna na levé a pravé straně lodi kostela.


Stručně ze života Římskokatolické farnosti v Rapotíně v roce 2013:
24. května 2013 se farnost zapojila do projektu Noci kostelů, pořádaného v celé České republice. Pro veřejnost byl zpřístupněn kostel a věž kostela s možností vyhlídky na údolí Desné a hřebeny Jeseníků, v kostele vystoupil sbor ze slovenské Galanty Spevokol Zoltána Kodálya, děti, dospělí a přátelé z římskokatolické farnosti zahráli divadelní představení se zpěvy o sv. Cyrilu a Metodějovi. Na závěr Noci kostelů proběhla adorace.

ŘKF Rapotín dále spoluorganizovala jednorázové a opakované akce pro veřejnost, jako je například Velikonoční jízda po památkách v okolí, v měsíci srpnu Rapotínskou pouť při příležitosti patrocinia kostela – slavnosti Nanebevzetí P. Marie. Po mši svaté posezení s občerstvením při muzice pro poutníky v parku u kostela a odpolední posezení při muzice na faře. První týden v srpnu dospělí a přátelé z římskokatolické farnosti uspořádali pro děti příměstský tábor na faře. Účastnilo se asi 10 dětí. V měsíci říjnu Svatohubertské slavnosti ve spolupráci s mysliveckým sdružením Rapotín, Petrov a Vikýřovice a v kostele proběhlo biřmování 20 biřmovanců z Rapotína a okolí. Biřmování uděloval otec biskup Josef Hrdlička.

Věřící z ŘKF Rapotín pomáhali dobrovolně při Tříkrálové sbírce pro Charitu. Zapojilo se 51 dobrovolníků z řad dětí a dospělých a vybralo se 40 939,- Kč. 6. Ledna 2013 se uskutečnil tříkrálový koncert, jehož výtěžek byl také pro Charitu. Chrámový sbor ŘKF Rapotín svou hudební a pěveckou činností účinkoval nejen při bohoslužbách v kostele, ale také na výše uvedených akcích a na poutích v okolních obcích. ŘKF Rapotín zajišťovala výuku náboženství a katechezi pro děti a dospělé a věřící ŘKF se zúčastnili víkendové duchovní obnovy na faře v Sobotíně a v Šumperku.

V Rejcharticích byla v roce 2013 dokončena dvouletá generální oprava vnitřku kostela. Velké opravy byly financovány z fondů Evropské unie částkou 4.763.898,- Kč. 

Obec

Napište nám

napište nám

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 192
TÝDEN: 1525
CELKEM: 1323197