Menu
Obec Rapotín
Obec Rapotín

Neinvestiční akce

Nová publikace "Rapotínské obrázky historické" 1

Nová publikace "Rapotínské obrázky historické"

Datum: 7. 12. 2023

Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Rozsvěcení vánočního stromu v Rapotíně 2023 1

Rozsvěcení vánočního stromu v Rapotíně 2023

Datum: 23. 10. 2023

Akce proběhne 13. prosince 2023 v 18hod. před rapotínským kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Obec Rapotín děkuje skupině ČEZ za finanční podporu akce.

OK

Vánoční skláření

Datum: 23. 10. 2023

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.

OK

Založení květnaté louky Rapotín

Datum: 23. 10. 2023

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.

ok

Pískovcový kříž v k.ú. Petrov nad Desnou

Datum: 24. 8. 2023

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.

ok

Nový turistický produkt v TIC Rapotín

Datum: 1. 8. 2023

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.

ok

Vybavení JSDH Rapotín

Datum: 14. 6. 2023

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.

Rozsvícení vánočního stromu v Rapotíně 1

Rozsvícení vánočního stromu v Rapotíně

Datum: 7. 12. 2022

Akce proběhne dne 7. prosince 2022 v 18 hod. před rapotínským kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Obec Rapotín děkuje skupině ČEZ za finanční podporu akce.

mk

Obnova technického vybavení obecní knihovny Rapotín

Datum: 30. 8. 2022

Dotace z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.

ok

Rapotínské slavnosti - 10.ročník

Datum: 30. 8. 2022

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022.

Nadace ČEZ

Obnova aleje v obci Rapotín

Datum: 14. 7. 2022

Nadační příspěvek z NADACE ČEZ na realizaci projektu „Obnova aleje v obci Rapotín“.

ok

Propagační materiály v TIC Rapotín

Datum: 14. 7. 2022

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“.

Rozsvícení vánočního stromu v Rapotíně

Rozsvícení vánočního stromu v Rapotíně

Datum: 7. 12. 2021

Obec Rapotín děkuje skupině ČEZ za finanční podporu akce.

ok

Dovybavení prostor obecní knihovny Rapotín

Datum: 5. 11. 2021

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury.

Olomoucký kraj

Rozvoj infrastruktury pro cyklisty YEScyklo 3. etapa (2. část)

Datum: 18. 8. 2021

Neinvestiční dotace ve výši 210 000,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů.

OK

Rapotínské slavnosti - 9. ročník

Datum: 18. 8. 2021

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 na projekt s názvem „Rapotínské slavnosti“.

OK

Propagace obcí Svazku údolí Desné

Datum: 9. 6. 2021

Neinvestiční dotace ve výši 20 000,-Kč bude použita na tisk propagačního materiálu, který prezentuje jednotlivé obce Svazku údolí Desné a jejich atraktivity.

OK

Vybavení JSDH Rapotín

Datum: 9. 6. 2021

Neinvestiční dotace ve výši 29 700,-Kč bude použita na pořízení prostředků pro práci na vodní hladině.

Dovybavení výstavních prostor v KD Rapotín 1

Dovybavení výstavních prostor v KD Rapotín

Datum: 24. 11. 2020

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury.

Rozvoj infrastruktury pro cyklisty - YEScyklo 1

Rozvoj infrastruktury pro cyklisty - YEScyklo

Datum: 24. 11. 2020

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů.

Oprava sportovního povrchu podlahy tělocvičny ZŠ Rapotín 1

Oprava sportovního povrchu podlahy tělocvičny ZŠ Rapotín

Datum: 1. 9. 2020

Z Ministerstva pro místní rozvoj byla získána dotace na projekt s názvem „Oprava sportovního povrchu podlahy tělocvičny ZŠ Rapotín“.

Oprava místní komunikace kolem garáží na sídlišti v Rapotíně 1

Oprava místní komunikace kolem garáží na sídlišti v Rapotíně

Datum: 1. 9. 2020

Z Ministerstva pro místní rozvoj byla získána dotace na projekt s názvem „Oprava MK kolem garáží na sídlišti v Rapotíně“.

Modernizace technického vybavení knihovny Rapotín 1

Modernizace technického vybavení knihovny Rapotín

Datum: 11. 6. 2020

Dotace z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.

Modernizace technického vybavení TIC Rapotín 1

Modernizace technického vybavení TIC Rapotín

Datum: 11. 6. 2020

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“.

Mramorový kříž na ulici Družstevní v Rapotíně 1

Mramorový kříž na ulici Družstevní v Rapotíně

Datum: 11. 6. 2020

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu památkové péče v Olomouckém kraji z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu.

OK

Vybavení do knihovny v obci Rapotín

Datum: 21. 11. 2019

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury.

OK

190 let od vzniku rapotínské sklárny

Datum: 25. 6. 2019

Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní akce.

OK

Rapotínské hody - slavnosti 2019

Datum: 25. 6. 2019

Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Rapotínských slavností.

OK

Zkvalitnění služeb TIC Rapotín

Datum: 25. 6. 2019

Turistické výlety s průvodcem, zhotovení trhací mapy, jazykové vzdělávání pracovníků TIC.

OK

Vybavení JSDH Rapotín

Datum: 25. 6. 2019

Nákup spojových prostředků s příslušenstvím.

Slavíme desetiletou spolupráci mezi obcemi Paszowice a Rapotín 3

Slavíme desetiletou spolupráci mezi obcemi Paszowice a Rapotín

Datum: 4. 6. 2019

Na projekt jsme získali finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Pořízení vánočního stromu s vánoční výzdobou 1

Pořízení vánočního stromu s vánoční výzdobou

Datum: 7. 11. 2018

Dne 28.listopadu 2018 v 16.30 hod. bude před obecním úřadem Rapotín slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Partnerem je skupina ČEZ.

Energetické opatření v rámci úspor na veřejném osvětlení obce Rapotín 1

Energetické opatření v rámci úspor na veřejném osvětlení obce Rapotín

Datum: 24. 7. 2018

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018

Rapotínské slavnosti 2018 1

Rapotínské slavnosti 2018

Datum: 23. 7. 2018

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje

Monitoring návštěvnosti TIC Rapotín 1

Monitoring návštěvnosti TIC Rapotín

Datum: 15. 6. 2018

Neinvestiční dotace ve výši 33 000,-Kč bude použita na monitoring návštěvnosti TIC Rapotín, letáky s propagací NORDIC WALKING POINT a odborné vzdělávání pracovníků TIC.

Vybavení JSDH Rapotín 1

Vybavení JSDH Rapotín

Datum: 15. 6. 2018

Neinvestiční dotace ve výši 19 000,-Kč bude použita na nákup motorové pily s příslušenstvím.

Dotace z Ministerstva zemědělství

Dotace z Ministerstva zemědělství

Datum: 9. 2. 2018

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 přislíbena dotace ve výši 27 279 Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství z programu 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu dveří kulturní památky kaple Sv. Michala v Rapotíně.

„Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“

„Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“

Datum: 6. 12. 2017

V roce 2017 obec Rapotín získala nadační příspěvek z NADACE ČEZ na realizaci projektu „Obnova historické aleje v extravilánu obce Rapotín – 1.etapa“ ve výši 149 984Kč.

Kaleidoskop umění a řemesel

Kaleidoskop umění a řemesel

Datum: 18. 9. 2017

I tento rok jsme se snažili pokračovat v úspěšné spolupráci s Polskou obcí Paszowice a podali jsme další žádost o dotaci na projekt s názvem „Kaleidoskop umění a řemesel“. Získali jsme finanční prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis projekt bude realizován v roce 2017-2018.

Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné

Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné

Datum: 18. 9. 2017

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017 na projekt s názvem „Rozšíření rozvoje cykloturistiky v Údolí Desné“.

Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni

Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni

Datum: 18. 9. 2017

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu pro sociální oblast 2017, dotační titul č.3 Podpora prorodinných aktivit, na projekt s názvem „Rodiny s dětmi v KKC Rapotín vítáni“.

"Ochranné osobní prostředky JSDH"

Datum: 17. 7. 2017

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje  za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně.

Propagace turistických služeb v TIC Rapotín

Datum: 17. 7. 2017

Obci Rapotín byla v roce 2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Propagace turistických služeb v TIC Rapotín“.

"Naučná stezka Bukovka"

Datum: 21. 12. 2016

Naučná stezka "Bukovka"
Naučná stezka Bukovka byla otevřena 26. 11. 2016. Byla vybudována na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky. Lesy ČR se významně podíleli na její výstavbě. Na této stezce je několik odpočívadel, které jsou vybudovány z prostředků Lesů.

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Datum: 20. 7. 2016

obci Rapotín byla poskytnuta neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rapotíně.

„Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“

Datum: 14. 6. 2016

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla obci Rapotín v roce 2016 poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření turistických služeb ve spolupráci se spolkem průvodců Jeseníky“.

Příspěvek na "Rozšíření služeb pro turisty v TIC Rapotín"

Příspěvek na "Rozšíření služeb pro turisty v TIC Rapotín"

Datum: 4. 8. 2015

Na začátku roku 2015 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Rozšíření služeb pro turisty v TIC v Rapotíně“.

Vyhodnocení projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Vyhodnocení projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Datum: 16. 7. 2014

Projekt „Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení“, CZ.1.04/4.1.01/89.00088 probíhal od 1.1.2013 do 30.6.2014.

Vydání publikace Historie obce Rapotín

Vydání publikace Historie obce Rapotín

Datum: 27. 6. 2014

V rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 obdržela obec Rapotín dotaci ve výši 20.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vydáním publikace Historie obce Rapotín“.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje.

Příspěvek na technické vybavení turistického informačního centra Rapotín

Příspěvek na technické vybavení turistického informačního centra Rapotín

Datum: 27. 6. 2014

Na začátku roku 2014 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Technické vybavení pro TIC v Rapotíně“.

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Příspěvek jednotce sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Datum: 14. 4. 2014

Také v roce 2014 obec Rapotín obdržela z rozpočtu Olomouckého kraje neinvestiční finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč z Programu na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014.

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení - ukončení 2. části

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení - ukončení 2. části

Datum: 6. 3. 2014

V průběhu celého roku 2013 úspěšně probíhala realizace projektu „Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení“, CZ.1.04/4.1.01/89.00088. Obec Rapotín na tento projekt získala finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je součástí Evropského sociálního fondu v ČR.

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení

Datum: 11. 10. 2013

Obec Rapotín získala finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je součástí Evropského sociálního fondu v ČR, na realizaci projektu Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení.

Příspěvek jednotky sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Příspěvek jednotky sboru dobrovolných hasičů Rapotín

Datum: 11. 10. 2013

Na začátku roku 2013 podávala obec Rapotín žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje.

Turistické značení u Komunikačního a koordinačního centra Rapotín

Turistické značení u Komunikačního a koordinačního centra Rapotín

Datum: 11. 10. 2013

Na začátku roku 2013 podávala obec Rapotín žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“ na projekt s názvem „Turistické značení u Komunikačního a koordinačního centra Rapotín“.

Obec

Napište nám

napište nám

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:168
TÝDEN:3464
CELKEM:1748488

Mobilní aplikace

 Mobilní aplikace v Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2
1
3
4
3
5
2
6
2
7
5
8
3
9
2
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
2
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
2
22
3
23
4
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
6
30
5
31
5

Hlášení závad

Hlášení závad